Våpenskjoldet tilbake på «eplehuset»

Abildgaards våpenskjold. Foto: Tore Østby

Det grønne huset i Bergmannsgata som huser Norsk kulturminnefond og Jernia er kjent som Leighgården, men kunne kanskje også blitt kalt eplehuset. I dag ble det gamle våpenskjoldet hengt på plass igjen på fasaden etter restaurering.

Skjoldet ble montert opp i 1752, og lenken mellom dette huset og epler, ligger i skjoldets historie. Våpenskjoldet har en dansk opprinnelse, og tilhører familien Abildgaard. Abildgard betyr eplegård, og på skjoldet er det utskårne epler.

Det var presten Peter Abildgaard som bragte skjoldet til Røros. Han giftet seg med Anne Hiort, som var verksdirektør Peder Hiorts søster. Forholdet mellom Peder Hiort og hans prestesvoger var ikke verre, enn at Peder Hiort fikk bygget Bergstades Ziir. Selv fikk presten bo i den ærverdige gården, og hans arvtager og nevø Jens Abilgaard lot våpenskjoldet onkelen hadde fått laget, henge.

Det gjorde også de kommende eierne av huset, og våpenskjoldet har stått imot vær og vind i over 260 år, og trengte derfor en oppussing. Skjoldet er istandsatt gjennom Uthusprosjektet, og arbeidet er finansiert med støtte fra Riksantikvaren og Røros kommune. Selve arbeidet er gjennomført av håndverker Geir Hanslien, som har fått skjoldet til å se ut slik det gjorde da det var nytt.