Valgseier for Nora Marie

Nora Marie Brandsfjell. Foto: Trine L. Hagan

Norske samers Riksforbund (NSR) er den store vinneren i sametingsvalget, og Nora Marie Brandsfjell fosser inn på tinget fra Sørsamisk valgkrets. Hun fikk også med seg partikollega Bjørn Thomas Åhren.

Brandsfjell er utdannet lærer med spesielt samisk språk og kultur som fagområde. Hun har undervist i samisk språk på alle nivå i 30 år, fra førskole til høgskole, og vært aktiv i samisk organisasjonsliv enda lenger.

En viktig sak for Brandsfjell er å stå imot stort press på reindriftens arealer av ulike typer interesser. Hun er også meget skeptisk til rovdyrpolitikken. Slik hun ser det, legges det opp til at reindriftsnæringa skal fø på alt som heter rovdyr også.

Det er til sammen 39 representanter i Sametinget, og 18 av dem kommer fra NSR, som dermed manglet to representanter på å få rent flertall i sametinget.

Her er de som ble valgt inn i Sametinget denne gangen:

Sørsamisk valgkrets

Nora Marie Brandsfjell, NSR

Bjørn Thomas Åhren, NSR

Ellinor Marita Jåma, Åarjel-Saemij Gielh

John Kappfjell, Ap

Sør-Norge valgkrets

Tor Gunnar Nystad, NSR

Aili Guttorm, NSR

Piera Heaika Muotka, NSR

Jørn Are Gaski, Ap

Kjellrun Wilhelmsen, Nordkalottfolket

Ann-Elise Finnbog, Samefolkets parti

Østre valgkrets

Marja Lisa Partapuoli, NSR

Jovnna Vars Smuk, NSR

Elisabeth Erke, Ap

Tom Sottinen, Ap

Cecilie Hansen, Sp

Ávjovárri valgkrets

Aili Keskitalo, NSR

Mathis Nilsen Eira, NSR

Sandra Andersen Eira, NSR

Inger Eline Eriksen Fjellgren, Árja

Kåre Olli, Ap

Isak Mathis O. Hætta, Guovdageainnu Dálon searvi

Hans Ole Eira, Sp

Berit Marie P.E. Eira, Johttisápmelaččaid listu

Nordre valgkrets

Torill Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Tor H. Mikkola, Nordkalottfolket

Silje Karine Muotka, NSR

Nils Mikkelsen Utsi, NSR

Ronny Wilhelmsen, Ap

Arthur Tørfoss, FrP

Gáisi valgkrets

Henrik Olsen, NSR

Sandra Marja West, NSR

Niko Valkeapää, NSR

Bjørn Inge Mo, Ap

Synnøve Søndergaard, Ap

Vesthavet valgkrets

Mikkel Eskil Mikkelsen, NSR

Runar Myrnes Balto, NSR

Ann Karin Kvernmo, NSR

Lars Filip Paulsen, H

Arild Pettersen Inga, Ap