Utvider med sykepleiere

Åtte høyt utdannede unge voksne er for tiden Fjelltrainee. Nå går Rørosregionen Næringshage ut og spør bedrifter og kommuner: Hvilken kompetanse ønsker dere at vi skal lyse ut etter våren 2018? Fra venstre: Tone M. Følling (Master i electric power engeneering, kull 8), trainee hos Røros E-Verk - Gunhild Nyaas (Master i kulturstudier, kull 7), trainee hos Tolga kommune og Rådhuset Vingelen - Mats T. Hjorthol (Master i ledelse og teknologi, kull 8) trainee hos Flokk as - Olin Steinvik (Master i serviceledelse, kull7), trainee hos Vauldalen Fjellhotell, Røros Hotell og Rørosregionen Næringshage - Even Hoff (Sivilingeniør, kull 8), trainee hos Røros Metall as - Ingrid Sommer (Master i Europastudier, kull 7), trainee hos Røros kommune - Hans Bull (Master i naturforvaltning, kull 8), trainee hos Rørosmuseet, MiST og Fylkesmannen i Trøndelag - Nina Løkken (Sivilingeniør i bygg og miljøtekninkk, kull 7), trainee hos Rådhuset Vingelen og Alvdal Skurlag.

Rørosregionen Næringshage går nå ut og oppfordrer bedrifter og kommuner til å melde inn sitt kompetansebehov for 2018. Fredag 2. februar lyser næringshagen ut nye stillinger som Fjelltrainee. Bedrifter og kommuner kan komme med sine ønsker og behov nå.

Erfaringsmessig vet næringshagen at de når svært mange meget dyktige og godt kvalifiserte søkere gjennom Fjelltrainee-ordningen. Flere bedrifter i regionen har de siste årene opplevd at de gjennom en trainee kan få tilgang på akkurat den kompetansen de har bruk for. Selskaper som Flokk as, Røros kommune, Alvdal Skurlag, Vauldalen Fjellhotell, Røros E-verk, NØK-Energi eiendom, Røros Metall og flere har tatt inn traineer de siste årene.

Høy kompetanse

En Fjelltrainee er en ferdig utdannet arbeidstaker med bestått bachelor og eller masterutdanning. En trainee er en ordinær arbeidstaker som kan forventes å være selvgående etter kort tid.

Fjelltraineer kan ansettes både i privat og offentlig sektor. Et ordinært trainee-løp går over to år hvor traineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan tilpasses bedriftens og traineens behov i hvert enkelt tilfelle.

Utvider med sykepleiere

Nytt av året er at næringshagen ønsker å teste ut muligheten for å rekruttere sykepleiere som Fjelltrainee. En ekstra oppfordring går derfor til kommuner og helseinstitusjoner som har bruk for sykepleiere.

– Vi vet at rekrutering av sykepleiere er en utfordring, sier Sigrid M. Jansen som har ansvaret for trainee-ordningen i næringshagen. – Vi tror at vi gjennom nettopp Fjelltrainee-ordningen kan gjøre sykepleierstillingene i regionen mer synlige og attraktive. Erfaringer fra tidligere viser for eksempel at bedrifter som selv har prøvd å rekruttere ingeniører lykkes bedre med dette når vi gjør det gjennom trainee-ordningen.

Meld inn behovene nå

Sigrid M. Jansen i Rørosregionen Næringshage oppfordrer på det sterkeste bedrifter og kommuner til å melde inn sine kompetansebehov. Jo mer konkrete ønsker og ”bestillinger” bedrifter og kommuner kommer med, jo større er muligheten til å skaffe de riktige kandidatene.

– Fjelltrainee-ordningen gir en fantastisk mulighet for å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i virksomheten, forteller hun. – Samtidig er ordningen et konkret og effektivt virkemiddel for å få flere unge voksne til å bosette seg i regionen. Hele fire av de fem Fjelltraineene fra perioden 2015–2017 er per 1. januar 2018 ordinært ansatt i en virksomhet i regionen. Fjelltrainee er altså en effektiv ”flytt-hit-kampanjen” for unge voksne!

Fakta:

Fjelltrainee-ordningen dekker Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tolga, Os, Holtålen og Røros.

Ordningen administreres av Rørosregionen Næringshage som bistår gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Ordningen ble etablert i 2009 som en medlemsorganisasjon. Rørosregionen Næringshage tok over ordningen fra 2015 og har de siste tre årene rekruttert 14 unge høyt utdannede voksne til arbeid i regionen.

I 2017 (”kull 8”) var det hele 130 søkere.

Fire av fem traineer fra ”kull 6” (2015 – 2017) er i dag ordinært ansatt i en virksomhet i regionen.

Hvordan melde inn behov for nye arbeidstakere:

Kontakt Rørosregionen Næringshage for å melde inn hvilke ønsker og behov du har for arbeidskraft og kompetanse i 2018.

Dette kan også gjøres direkte fra næringshagens nettsider.