Utredes ikke som barnehagealternativ

Røros Apartments. Foto: Tore Østby

Formannskapet gikk i dag enstemmig inn for å etablere en modulbarnehage i Sundveien som skal være i drift til ny sentrumsbarnehage står ferdig. Et tilleggsforslag fra Isak Busch (Ap) om å innhente pris på kjøp av modulene ble også enstemmig vedtatt.

Et forslag fra Olav Sæther om å utrede leie av Røros Apartment til midlertidig barnehage ble nedstemt.

– Vi er skeptisk på å bruke så mye penger på en midlertidig løsning. Trafikktrykket er stort i Sundveien. Derfor er vi meget skeptisk til å både legge en midlertidig barnehage og ha et byggeprosjekt der, sa fra Olav Sæther (H) i Formannskapet. Forslaget fikk bare Høyres ene stemme.

Initiativet fra Røros Apartment er vurdert i saksutredningen, men blir nå ikke lagt fram som forslag for kommunestyret. Endelig vedtak gjøres i kommunesyret torsdag 19. april.