Utbytte fra Røros E-verk

Røros E-verk. Foto: Tore Østby

Etter flere magre år, slår Røros E-verk til med utbetaling av utbytte etter driftsåret 2017.  Dette er første gangen Røros E-verk betaler ut utbytte til sine eiere siden 2011. Det samlede utbyttet som betales ut nå, er på 1,6 millioner kroner. Røros kommune er største aksjonær, og mottar omlag en million kroner i utbytte. Dette er inntekter for kommunen, som ikke ligger inne i budsjettet.

Selskapet kom ut med et overskudd på 8,2 millioner kroner, noe som er en resultatforbedring på nesten 1,5 millioner kroner i forhold til året før. Sammen med datterselskapene omsatte Røros E-verk for nesten 169 millioner kroner i 2017.