Ustyrlige griser ga stor regning

Det var fest i sommer når grisene skulle mates. Drikkeregninga etter festen vil ikke Doktortjønna eiendom ta. Foto: Tove Østby

Doktortjønna Eiendom AS har søkt Røros kommune om reduksjon av avløpsavgift for 2017. Vann- og kloakkforbruket på eiendommen var over tre ganger så høyt som et årlig normalforbruk. Etter at Doktortjønna Eiendom mottok avregningsfaktura fra kommunen ble vannmåleren kontrollavlest, og det viser at antall kubikkmeter som var innmeldt i desember var riktig.

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det høye vannforbruket var reelt. I et brev til Røros kommune skriver Doktortjønna Eiendom AS at det gjennom sommersesongen er ulike dyr som går på beite i friluftsparken. Disse hentes inn som et ledd i forvaltningen av friluftsparken og er et kjærkomment innslag for barn som får være med å fore og lære litt om dyrehold.

Sommeren 2017 var det blant annet griser i friluftsparken. Det viser seg at det er disse grisene som har gnagd hull i vannslangen som går opp til drikketrauet deres. Lekkasjen som oppsto har nok pågått over flere uker uten at det ble oppdaget. I følge brevet var vannslangen gravd ned i bakken, men dessverre ikke godt nok beskyttet for ustyrlige griser. Her har store mengder vann rent rett i grunnen. Doktortjønna Eiendom kan med stor sikkerhet si at alt vannforbruk over 200 m3 har rent rett ned i bakken i friluftsparken uten å gå gjennom noen form for kloakk- eller renseanlegg.