Underskudd i omstillingsåret

Styreleder Hilde C. Solheim og konstituert reiselivsdirektør Frank Norvik ledet Destinasjon Røros og Visit Røros gjennom omfattende omstilling i 2016. Foto: Tore Østby

Destinasjon Røros var igjennom en stor omstillingsprosess i 2016. Det var endringer på personalsiden, deler av virksomheten ble skilt ut til Rørosmuseet, gjenværende virksomhet ble delt opp i Destinasjon Røros og Visit Røros, og Røros Delikatesser kom inn i bygget og tok over husleiekostnadene for en del av Reiselivets hus. Regnskapene for begge selskapene viser underskudd i omstillingsåret 2016.

Destinasjon Røros ble etablert allerede i 1926. Det er fortsatt Destinasjon Røros som drifter Røros Turistkontor, og som har ansvaret for merkevarebygging, utvikling, Markedsføring og salg av Rørosregionen som reiselivsmål.

I 2016 omsatte Destinasjon Røros for litt over 9 millioner kroner, og kom ut med negativt driftsresultat på 38.000,- kroner. Netto finanskostnader på 81.000,- kroner gjør at årsresultatet ble et underskudd på 120.000,- kroner. Gjelden i selskapet var ved årsskiftet 3,25 millioner kroner. Selskapet leide inn daglig leder fra eksternt firma for 239.000,- kroner eks. MVA i 2016.

Visit Røros, som er 100% eid av Destinasjon Røros, ble etablert 14. mai 2008. Selskapet var så godt som sovende de første årene, og ble aktivisert i 2014. Visit Røros drifter Rørosmartnan og Julemarked på Røros.

Visit Røros kom ut med et underskudd på 450.000 kroner i regnskapet for 2016. Selskapet leide inn daglig leder fra eksternt firma for 456.500,- kroner eks. MVA.

Tove Martens orienterte nylig Formannskapet om ståa i Destinasjon Røros og Visit Røros.
Foto: Tore Østby

Den økonomiske situasjonen i begge selskapene, ser ut til å være utfordrende fortsatt. I 2016 utgjør innleie av daglig leder et betydelig beløp, og med en ansatt daglig leder på plass, vil kostnadsbildet endre seg noe. De to selskapene har hatt utgifter til daglig leder også i begynnelsen av 2017, men i en kortere periode med overlapp mellom innleid og ansatt daglig leder enn året før.

Det er rettet en henvendelse til Røros kommune om økt bidrag kommende år, til driften av turistkontoret. I mange kommuner er det en ren kommunal oppgave.

I årsmeldingen heter det at det er klare tegn til forbedring i den løpende driften av selskapene. 2017 vil gi flere svar på om Visit Røros og destinasjon er bærekraftig med sin nye organisasjon og ledelse.