Underskudd for Coop Røros

Rulletrappen på Domus. Foto: Tove Østby

Coop Røros kom ut med underskudd i regnskapet for 2017 på 4,7 millioner kroner. Regnskapet er ferdig og gjennomgått og godkjent av revisor. Resultatet er en god forbedring fra året før, da underskuddet var på 8 millioner kroner.

Coop Røros fikk et bedre år i 2016 enn i 2015. Mange hadde fryktet styggere tall i år, blant annet etter konkursen i Bakeriet/Røros delikatesser. Det har imidlertid ikke hatt så stor betydning på resultatet. Det har derimot nedjustering av verdien på Dahlsbygget. Kjøpesum og investeringer i bygget overstiger reell markedsverdi, og inntektsmulighetene på utleie.

Nedleggelsen av Coop byggmix, og opphørssalget der har bidratt positivt i regnskapet. Salg av innredning og utstyr har også gitt inntekter. Lån knyttet til utbygging i Domussenteret gjør at Coop Røros har betydelige finanskostnader.

Regnskapet for 2017 kan bli det siste helårsregnskapet i Coop Røros. Styreleder Jon Indset må konstatere at det ble let regnskap med røde tall, som legges fram for det ordinære årsmøtet 5. april.