Trenger støtte fra andre partier

Isak V. Busch og Hilde Fjorden. Foto: Tore Østby.

Arbeiderpartiet er avhengig av støtte fra representanter fra de andre partiene for å få gjennomført hastebygging av modulbarnehage. Etter at SV skilte lag med Arbeiderpartiet, er ikke forslaget sikret flertall gjennom avtalt samarbeid.

Forslaget om å bygge en modulbarnehage som en midlertidig løsning, har kommet opp etter at det ble kjent at det er voksende ventelister for å få barnehageplass i Røros. Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage i 2020, men den vil komme for sent til å løse de akutte problemene som har kommet nå.

Dersom forslaget oppnår tilstrekkelig støtte fra de andre partiene i Formannskap og Kommunestyre, mener Isak Busch (Ap) det er realistisk å få ferdig modulbarnehagen til etter påske i år.