Trekker gangfelt ut i veibanen

Daniel Thingstad i Svevia. Foto: Tore Østby

Svevia lager sperringer i veibanen, for at myke trafikanter skal kunne ta seg trygt forbi Vi-Trebygget. En strekning på gang og sykkelveien er sperret av snø fra takraset, som ble fremprovosert med spyling i går. Fortsatt ligger det store snømengder på begge endene av taket, slik at det ikke er trygt hverken å brøyte, eller på gå forbi der før snøen er nede.

Svevia er på stedet, og setter nå opp sperringer i veibanen for de gående, forteller Daniel Thingstad.

Det er uklart hvor lenge de midlertidige sperringene blir stående, men Jarle Østgård i Røros Vekst, sier arbeidet fortsetter med å få resten av snøen på taket ned.