Rådmann Bert Tennstrand. Foto: Tore Østby

Tre millioner bak budsjett

Etter overskudd i regnskapet to år på rad, tyder foreløpige tall for andre tertial 2017 på at Røros kommune går på en sprekk i år. Foreløpige tall ble lagt fram under budsjettkonferansen på Vauldalen i dag.

Politikere og administrasjon er samlet til budsjttkonferanse på Vauldalen i dag og i morgen. Foto: Tore Østby

Det kan komme endringer på tampen, men så langt ligger det an til et merforbruk i forhold til budsjett på tre millioner kroner.

Det betyr at Røros kommune ikke går i underskudd, men at avsetningen til disposisjonsfond blir mindre enn budsjettert.

De foreløpige tallene viser at alle etatene ser ut til å ha vist god budsjettdisiplin også i år. Merforbruket skriver seg fra gjenåpning av ei avdeling ved Gjøsvika. Det skjedde etter medisinske vurderinger om behov.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest