Traktortog mot landbruksoppgjøret

Foto: Tore Østb y

Rørosbøndene har markerte sin misnøye med traktor-tog i Røros sentrum i ettermiddag. I toget lokalt på Røros kjørte 11 traktorer med redskap og hengere. Dette var del av en nasjonal markering i regi av bondeorganisasjonene. I helga blir det stor demonstrasjon i Oslo.

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Det føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen. Blant bøndene er det stor misnøye med tilbudet fra staten. Jordbruket har hatt en inntektsvekst på 55100 kr per årsverk, tilsvarende 18,1 prosent fra 2014 til 2017. Dette har skjedd på grunn av effektivisering i landbruket, og bedring i prisene. Overføringene fra staten er redusert i den samme perioden.

Tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom jordbruksorganisasjonene og staten. Jordbruksoppgjøret skal til behandling i Stortinget 16. juni.