Tilskudd til SommerRohde

SommerRohde - Åsmund Lockert Rohde og Karianna Sommerro. Arkivfoto. Foto: Tove Østby

Røros kommune yter tilskudd på kr 5000,- til prosjektet «Nissen som mista trua på seg selv» av gruppen SommerRohde. I saksvurderingen heter det at en nyskrevet musikal for barn tilhører sjeldenhetene. Sterk lokal tilhørighet i og med at tre av de fire aktørene er fra Røros. Lav inngangspris for barna sees på som svært positivt.

Det er Åsmund Lockert Rohde og Karianna Sommerro som har skrevet historien Nissen som mista trua på seg selv. De fremfører forestillingen selv i Bentgården i desember. På forestillingen har Åsmund og Karianna med seg to lokale musikere, Lars Anda Berg på piano, og Jonas Østbyhaug på bass/gitar. Forestillingen ble første gang fremført julen 2016.

Foto: Tove Østby