Tilbakegang i Kommune-NM

Foto: Tove Østby

Røros kommune kom på 131 plass i Kommune-NM 2017. Dette er en tilbakegang fra i fjor, da kom Røros på 116 plass. Røros er rangert som nr. 6 i Sør-Trøndelag.

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.  Tallgrunnlaget er fra 2016.