Talent Norge inn i talentsatsing

Bildet øverst, fra venstre: Edvard Erdal, Luiz Coelho, Ragnhild Kyvik Bauge, Joakim Røbergshagen, Walter Küssner, Michael Grolid, Øyvind Gimse og Mirjam Kammler. Alle bilder: Tom Gustavsen

Talenter fra Lillehammer, Ås, Drammen, Trondheim og Oslo er med når Talent Norge går inn i en treårig satsing på talentfulle orkestermusikere; KonstKnekt. KonstKnekt er knyttet til Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi og muliggjør blant annet opphold i Berlin og undervisning av fremstående musikere i Berliner Philharmoniker. I helgen var det samling for talentene på Røros, med besøk av mestrene fra Berlin. skriver  Talent Norge i en pressemelding. 

Talent Norge investerer 990 000 kroner over tre år i talentprogrammet KonstKnekt. Gjennom dette bidraget styrkes og utvides talentprogrammet som er igangsatt i samarbeid med Kavlifondet. Kavlifondet bidrar med 2,4 millioner kroner totalt og Sparebankstiftelsen DNB med 300 000 til talentprogrammet for 2017. Talentene tilknyttet programmet er Ragnhild Kyvik Bauge, Oslo, Mirjam Kammler, Drammen, Michael Grolid, Ås, Edvard Erdal, Lillehammer og Joakim Røbergshagen, Trondheim, skriver Talent Norge i en pressemelding.

Daglig leder i KonstKnekt, Bjørn Nessjø. Foto: Tove Østby

Knallhard konkurranse i toppen
– Vi er svært takknemlige over å ha fått Talent Norges støtte i arbeidet med å utvikle flere talentfulle orkestermusikere, sier daglig leder Bjørn Nessjø. De norske institusjonsorkestrene har stor grad av internasjonale søkere. Orkestrene kan velge og vrake blant topp utdannede musikere fra hele verden, nivået på søkerne er høyt og konkurransen er knallhard. Gjennom etableringen av KonstKnekt skal vi sette unge, norske talenter i stand til å hevde seg i konkurransen, sier Nessjø.

– KonstKnekt er en viktig satsing som vi er svært glade for å kunne gå inn i, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad. Gjennom KonstKnekt har Norge fått tilført en toppsatsing knyttet til orkestermusikere, noe som det er et stadig sterkere behov for. Sammen med Kavlifondet bidrar vi nå til å løfte talentsatsingen ytterligere gjennom at talentene som plukkes ut sikres kunstnerisk utvikling gjennom flere samlinger og tettere oppfølging, sier Mediaas.

Fra Røros til Berlin

Orkesterakademiet KonstKnekt skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge, gi norske musikere de beste muligheter til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og sette standarden for utdanning av de beste musikerne til det unike livet man kan ha som orkestermusiker. Satsingen gjøres i tett samarbeid med Berliner Philharmoniker (BPO). De fem unge musikerne som er tatt ut til satsingen har allerede hatt sitt første opphold i Berlin. I helgen var det samling og konsert på Røros.
– De godt kvalifiserte unge musikerne har tatt utfordringen meget alvorlig, sier Bjørn Nessjø. I samspill med noen av verdens fremste musikere har de utvist et engasjement og en disiplin som er imponerende, sier Nessjø.

Om Talent Norge

  • Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.
  • Visjonen er å legge til for at fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial.
  • Talent Norges investeringer har siden oppstart bidratt til opprettelsen av nærmere 1500 talentplasser.
  • Talent Norge utløser betydelige økonomiske bidrag fra private samarbeidspartnere – og stimulerer til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.
  • Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.

Begrepet «KonstKnekt» kommer fra den tyske bergverksindustrien som ble en viktig del av Røros-samfunnet fra slutten av 1600-tallet. Ordet «konst» avledet fra «Kunst» med referanse til ingeniørkunst og ordet «knekt» eller «Knecht» (ung person), og slik ble KonstKnekt betegnelsen på en svenn/lærling innen bergverk.