Takker lokalsamfunnet

Et av Rosa-Sløyfe arrangementene på Røros i år var Rosa Sløyfe-løpet. Foto: Morten Homnes

Brystkreftforeningen Røros har under Rosa Sløyfe hatt mange arrangementer som har satt fokus på Senskader etter Brystkreftbehandling og vi har fått inn penger til forskning på :

kr 69 129.-, skriver Brystkreftforeningen Røros i en pressemelding.

– Vi vil gjerne takke lokalsamfunnet for måten det ha stilt opp for lokalforeningen vår som har sendt inn dette bidraget til den fellespotten som Rosa Sløyfe deler ut til forskning hvert år. Vi vil og takke alle samarbeidspartnere, næringsdrivende og alle enkeltpersoner som har bidratt til denne flotte summen. Vi er i givertoppen hvis man ser på innbyggertall. Tusen takk, Røros, for at dere stiller opp, sier Ellen Harris Utne, leder sammen med alle medlemmene i Brystkreftforeningen på Røros