Svar til Katrin Vels

Leserinnlegg av Trygve Tronslien

En må lure på hvilket demokrati det er på Stortinget når de legger ansvar på rovviltnemdene til å bestemme/sette opp forvaltningen av våre rovdyr, for deretter å ta fra dem det de bestemmer etter påtrykk fra «70 000 underskrifter». Jeg, og andre med meg, undrer også på hvorfor protestene/ankene kommer på de fastsatte fellingskvotene like før det skal settes i gang jakt. Denne saken med ulvejakten i høst bærer preg av en bevist politikk fra motstanderne av jakten. Rovviltnemda fastsatte felling av 47 ulver den 16.09.16 og da hadde både miljøministeren og andre god tid til å komme med saklig motinnlegg og føringer, men nei, like før det skal starte blir det stopp. Det ble nye runder for og imot og resultatet ble at det ikke kom i gang da heller. Jeg forstår Rovviltnemdene som trekker seg med umiddelbar virkning fordi de vil ikke sitte der som noen nikkedukker for myndighetene som har gitt dem mandat «til ikke å si noe».

Det tas hele tiden fram om at ulven dreper lite sau. Ja det stemmer nok det fordi den har ennå ikke etablert seg i de store saueområdene så som Vestlandet og Nord-Trøndelag. Det snakkes ikke om livskvaliteten til de som bor i ulveområdene. I VG den 03.01. sto det om Tora Westad (72). Hun har sett ulven på garden sin stirre på oksene gjennom fjøsdøra som sto oppe, flere ganger er de observert på og rundt garden. Hun var glad i å gå på ski og gå på bærturer om høsten. Nå er hun så utrygg at hun tør ikke engang å besøke svigerinna si som bor en kilometer unna uten at hun kjører bil. Hun er ett offer som har mistet sin livskvalitet. Det hjelper ikke å si at ulven ikke er farlig for mennesker. Vet om mange som er redd huggorm, veps, humle osv, de beskytter seg de og ved å ikke oppsøke områder der de finns. Tora Westad har ikke oppsøkt område der ulven er, det er ulven som har oppsøkt hennes område.

Og så over til det NOHA og andre dekker seg under, det er ganske kort å besvare. Her trekkes fram at Miljødirektoratet skulle undersøke om ulven var «genetisk verdifull». Dessverre NOHA, det er den allerede. I avisa Glåmdalen den 03.12.2002 sier den som virkelig har greie på ulv i Norge, Petter Wabakken: «at de i forskningen har vist at de hadde med innvandrende ulver å gjøre. Det er påvist at det er store genetiske forskjeller fra den gamle sørskandinaviske stammen, eksempelvis «Fridtjof» som ble skutt i 1964, og dagens ulver. Dagens ulver har gener som er typisk for ulv i grenseområdene mellom Finland og Russland».

En må da lure på hvorfor vi må forholde oss til Bernkonvensjonen når vi skal forvalte en ulvestamme som det finnes 50 000 slektninger til?

 

Trygve Tronslien