SUPU i spissen for et trygt Sápmi

Illustrasjonsbilde Trygt Sápmi

Sametingets ungdomspolitiske utvalg har lenge jobbet med å realisere prosjektet ”Trygt Sápmi”. Nå kan de endelig invitere samisk ungdom til kurshelg i Tromsø den 20.-22. oktober for å bekjempe seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd i Sápmi, skriver Sametinget i en pressemelding. 

– Vi ønsker at samisk ungdom skal ha en trygg oppvekst, og at de skal få kjenne seg trygge overalt i samfunnet. Derfor har vi i over et år jobbet beinhardt med prosjektet Trygt Sápmi, som skal bevisstgjøre ungdom på utfordringene rundt temaet, og ikke minst ta for seg hvordan vi konkret kan håndtere dem, forteller leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) Ánná Káisá Partapuoli.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Landsforeningen for ungdomsorganisasjoner (LNU) og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) er medarrangører sammen med SUPU. Bufdir støtter prosjektet finansielt, og er også sammen med LNU og SANKS sterke ressurspersoner rundt temaet. Partapuoli er lettet for å ha dyktige folk med på laget.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi har fått med oss dyktige fagfolk som har tro på prosjektet. Sammen med dem tror jeg vi kan få til en veldig bra kurshelg, og vi i SUPU håper at dette prosjektet kan bli et startskudd for et større kollektivt engasjement for å få bukt med overgrep i Sápmi. Overgrep kan ikke dysses ned og ties ihjel. Slike saker må tas på alvor, og det krever en innsats fra alle deler av samfunnet, avslutter Partapuoli.