SUM utvider

Foto Asgeir Røset

Av Asgeir Røset

De hadde mye på hjertet, Ungt Entreprenørskap ved Cathrine Fodstad og Kristin Aas Berntsen sammen med rektor Hilde Knutsen ved Røros Videregående Skole, rektor Eivind Aaen ved Storsteigen Videregående Skole og rektor Anne Buttingsrud ved Nord-Østerdal Videregående Skole da de i dag fortalte om hva som kan forventes på SUM-messa 25. januar neste år.

Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med etablert næringsliv og offentlig sektor sammen med utdanningsetater. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv, gjør messa unik i sitt slag i Norge.

Noen av prisene som skal deles ut er «FIAS Miljøpris,» Beste Stand», «Beste Salgsteam» og «TOS Beste Ungdomsbedrift».

SUM har blitt arrangert hvert år i 14 år og ca. 150 utstillere og opp mot 2000 besøkende, utvidet åpningstid og økt fokus på videregående utdanning, gjør messa til en meget interessant arena for 10-klassingene som skal velge videregående skole.

Det er et mål at SUM-messa skal bli DEN ene anledningen i året hvor alle elevbedrifter, ungdomsbedrifter, næringslivsaktører, utdanningsetater foreldre og andre samles.

Cathrine Fodstad i Ungt Entreprenørskap viser frem årets plakat. Foto: Asgeir Røset
Foredrag

Det blir foredrag med Årets Unge Gründer i 2016, Marit Mjøen Solem fra Kvikne og FindmySheep AS kommer for å fortelle om hvordan det er mulig å lykkes og hvordan det kan gjøres.

Professor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, Petter Jenssen, som har forsket for regionen, kommer for å foredra i temaet Grønn Økonomi og miljøvennlige løsninger. Det deles som kjent også ut en miljøpris gitt av FIAS under messen.

-Vi håper på full sal i Tronsalen under foredragene, sier Fodstad.

Elsker å tenke nytt

-Komiteén syns det er fantastisk at vi har fått til utvidet åpningstid og mer fokus på videregående utdanning, og jeg vil rose rektorene ved de videregående skolene i regionen for et meget bra samarbeid, sier Cathrine Fodstad.

-Vi i Ungt Entreprenørskap elsker å tenke nytt og å tenke utenfor boksen. -Nå blir det mulig for foreldre til både 10-klassinger og videregående elever å være med sine håpefulle på SUM-messa for å se og prate med elevbedriftene, ungdomsbedriftene og næringslivsaktører i tillegg til de videregående skolene. Det er jo superviktig for tiende-klassingene som skal velge retning videre, ivrer Fodstad.

-Næringslivet har etterspurt utvidet åpningstid for å kunne delta med sine folk, og nå er det de og foreldregruppa vi vil nå.

Felles ansvar for tilbud

Anne Buttingsrud understreket at skolene i regionen har et felles ansvar for tilbudet til regionens elever.

-Sammen blir vi best, vi er en region, sa rektor Anne Buttingsrud. På SUM-messa blir hele regionen synlig på ett sted.

Underskudd på ungdom – Ungdomsbedrifter viktig.

Rektor Hilde Knutsen ved Røros Videregående skole mener det er veldig viktig at elevbedriftene får vise seg frem.

-Vi har underskudd på ungdom i Røros. Hver ungdom som skaper sin egen arbeidsplass er utrolig viktig, og den læringen de får gjennom å være med på å starte en bedrift, velge ledelse, melde inn i IA, takle konflikter og finne løsninger, er det ingen annen prosess som kan gi dem i samfunn og næring. Ungdommene lærer hva som er viktig og hva man skal ha fokus på.

-Jeg er imponert over prosessen, sier Hilde Knutsen.

Hun sa at på SUM kan næringslivet presentere sine behov. Hvilke type jobber finnes i den enkelte bedrift, hvilken kompetanse som kreves, for at ungdommen skal vite hvilken retning de kan velge for å få jobb i fjellregionen.

Undersøkelser viser at folk er i gjennomsnitt 33 år når de flytter tilbake til Fjellregionen. De har barn, og det første de ønsker er gode skoler og oppvekstvilkår i tillegg til jobb.

Rådgivning og alvor

Rådgivning – hva må de ha for å komme videre er viktig, sier Anne Buttingsrud. Her kan foreldre komme sammen med sine ungdommer og få hjelp og rådgivning og se selv hva som finnes. -Det finnes så mye mer enn vi vet om av bedrifter der ute, sier hun.

Bygger nettverk med næringslivet

På Nord-Østerdal Videregående har de ofte næringslivsaktører innom for å presentere seg og snakke med elevene.

-Det er et fantastisk nettverk å bygge, sier Anne Buttingsrud. Bare tenk på den ungdommen som har knyttet kontakt med en næringslivsleder på SUM, og som etter å ha reist ut for å utdanne seg ferdig blir oppringt av nettopp denne lederen som vil høre hvordan det går. Det er et uvurderlig incentiv for å få ungdommene hjem etter endt utdanning.

Viktig med god ledelse og engasjerte lærere

Eivind Aaen, rektor ved Storsteigen Videregående Skole understreket viktigheten av ildsjeler blant lærere og ledelse ved skolene som står på og hjelper og legger til rette for elevene som ønsker å starte elev- og ungdomsbedrifter.

-Vi er helt avhengig av de ildsjelene og der er det veldig mange gode i skolene i regionen, sier han.

Gull verdt

Rektorene understreket viktigheten av å ha lokalt ansatte i Ungt Entreprenørskap og mener at det er gull verdt i forhold til både å arrangere SUM-messa, men også i oppfølging av elevbedrifter og skolene.

-De veileder og arrangerer kurs. Uten dem hadde det vært mye vanskeligere, sier Anne Buttingsrud.

Gratis transport

Det settes opp gratis busser rundt om i hele regionen som frakter elevene til messa.

SUM avsluttes med utdeling av prisen for Årets Ungdomsbedrift klokka 18:00 messedagen 25. januar.