Styreleder for destinasjon

Hilde Bergebakken. Foto: Tore Østby.

Hilde Bergebakken er styreleder for det nye destinasjonsselskapet Visit Namdalen. Hun var ansatt i Destinasjon Røros fra 2009 – 2016. Først som prosjektleder for «bærekraftspiloten» i destinasjonsselskapet og deretter som utviklingssjef. Nå står hun i spissen for å trekke turister til Namdalen, og har 80 medlemsbedrifter i ryggen.

Langsiktig finansieringen er nå på plass og reiselivssatsingen i Namdalen og destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA er i gang. Visit Namdalen har gjennom flere år vært finansiert som et utviklingsprosjekt med uforutsigbare inntekter og ingen fast ansatte. Gjennom det siste året er det sammen med kommunene og reiselivsaktørene blitt jobbet frem en ny forretningsmodell som skal bidra til et mer robust selskap og forutsigbar økonomi slik at man kan få fortsette utvikling av Namdalen som reisemål. Nå har man all forutsetning til å markedsføre Namdalen og reiselivsbedriftene på en målrettet og systematisk måte.

Den nye forretningsmodellen ble fremlagt og enstemmig vedtatt på et ekstraordinært årsmøte i Visit Namdalen 1.12.17. Det er nå avklart at hele 11 av Namdalens 13 kommuner blir med på den nye forretningsmodellen. Disse er Lierne, Røyrvik, Grong, Namsskogan, Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Flatanger, Vikna og Nærøy. Med denne modellen kan selskapet nå kunne ansette inntil 2 årsverk fast.   

Visit Namdalen SA ble etablert i 2013 og har til nå tilknyttet seg hele 80 andelshavere. I framtiden vil vi i tillegg jobbe med å utvikle Namdalen som unikt og bærekraftig reisemål, drive med profilmarkedsføring av regionen samt selge reiselivsrelaterte produkter. Dette gleder vi oss til! At 11 eierkommuner har vedtatt å bli med har gitt Visit Namdalen en langt mer bærekraftig basisfinansiering. Det ville vært vanskelig for en kommune å finansiere dette alene. Jo flere som velger å gå sammen i regionen, jo mer stordriftsfordeler har man. Samtidig blir det en langt bedre og mer effektiv bruk av ressurser.  

Visit Namdalen har nå utarbeidet en tjenesteavtale for samtlige eierkommuner. I avtalen står det beskrevet hvilke tjenester vi tilbyr. Vi vil på best mulig måte markedsføre regionen, arrangere presseturer og være en kompetansepartner for kommunene når det gjelder reiserelaterte arbeid og prosjekter.  

Noen av satsingsprosjektene til destinasjonsselskapet er å gjennomføre utviklingsprosjekter utvikling av salgbare konsept, vandring i indre Namdal og lokalmat i Namdalen som vi mener gir positiv utvikling av regionen. Destinasjonsselskapets viktigste oppgave er profil- markedsføring og salg av reiselivsbaserte produkter og tjenester for medlemsbedriftene i Namdalen.

Med seg i det nye styret har Hilde bergebakken Skjalg Åkerøy, Camilla Birkeland, Alf Ebbe Andersen og Trygve Ebbing. Bergebakken er også styreleder i Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter.