Strømtrøbbel etter kabelbrudd

Klokka 19.30 meldte Røros E-verk at de fem siste trafokretsene var ok. Strømbruddet kom 12.15, og rammet store deler av Røros. Det ble fort klart av feilen bafant seg på linja mellom Kuråsfossen og høydebassenget Vola.

Mange abonnenter fikk strømmen tilbake tidligere, etter omkoblinger i nettet. Mange av strømabonnentene fikk da strøm sørfra i stedet for fra Kuråsfossen

Feilsøkingen foregikk fra Røros mot Kuråsfossen, og ble til slutt funnet helt inne ved Kuråsfossen. De viste seg at det hadde vært varmgang i ei klemme-kobling ved den aller første masta, som gjorde at tilførselskabelen var brent av. De den avbrente klemma var erstattet, kunne strømmen kobles på igjen derfra så snart koblingene sørfra var koblet ut igjen.

Strømutkoblingen førte også brudd i bredbåndsdekning og på kabel-TV, som varte til 19.30-tiden på kvelden.