Støtter stor merkevaresatsing innen duodji

illustrasjonsbilde av duodji, fra duodjiutstillinga “Duedtie/Duodji/Duodje” i anledning Tråante 2017-jubileet. Foto John Osvald Grønmo, Sámediggi.

Duodjiorganisasjonen Duojáriid Ealáhussearvi ønsker å nå et større marked for duodji enn i dag. Nå har sametingsrådet bevilget et tilskudd på inntil kroner 895.625 til MIS of Sápmi, merkevaresatsing innen duodji.

Her er en pressemelding fra Sametinget:

Sametinget har som mål at duodji skal utvikles som en framtidsrettet og attraktiv næring i samiske områder. Et av Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji er Næringsavtalen for duodji som fremforhandles mellom duodjiorganisasjonene og Sametinget.

Håper på en bra utvikling

I Næringsavtalen for duodji 2017 ble partene enige om å sette av 900 000 kroner til merkevareprosjekter som Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi kan søke. Sametinget mener at dette prosjektet kan være med på å bidra til at målet med ordningen oppnås.

– Vi håper at dette blir en bra utvikling for duodjiutøvere, og at dette sikrer deres næring, sier sametingsråd Berit Marie P.E. Eira.

 Per i dag er det ingen andre merkevareoganisasjoner innen duodji i Norge. Merkevareorganisasjonen vil ivareta markedsføring og salg på vegne av utvalgte duodjiprodusenter.

Skal kunne leve av å produsere duodji

 Målet med merkevaresatsingen MIS of Sápmi er å skape lønnsomme og bærekraftige virksomheter. Det vil si at produsentene skal kunne leve av å produsere duodji.

Samtidig er det et ønske fra Duojáriid Ealáhussearvi om at merkevaresatsingen skal bidra til kunnskapsformidling om samisk kultur, levemåte og livsgrunnlag. Ved å gjøre samisk håndverk kjent i eksterne markeder, kan man bidra til dette.

– Sametingsrådet ser frem til å følge utviklingen som følge av tilskuddet til merkevaresatsingen, sier Eira.