Stipend til Karen Sofie og Ela

Karen Sofie Frostvoll og Ela Ødegård.

Karen Sofie Frostvoll og Ela Ødegård har søkt og får tildelt årets stipend på kr. 5 000 hver fra Bergljot og K.E.S. Lunds fond. Stipendet blir utdelt på Røros Janitsjarorkester sin jubileumskonsert i Røros kirke lørdag 14. april, skriver Røros kulturskole i en pressemelding. 

Ela er student ved vg1 musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole, men er bosatt på Røros. Ved musikklinja tar hun sang som hovedfag og piano, trommer, marimba som bi instrumenter. Senere ønsker hun å utdanne/jobbe blant annet med musikaler og søker støtte til å kunne kjøpe seg et el-piano. Ela har gått på kulturskolen på Røros og deltatt både på musikk, ballett  og billedkunst.

Karen Sofie er 17 år og begynte i tredje klasse på kulturskolen hvor hun spilte fele og ble raskt sikker på at dette var noe for henne. Hun er fortsatt aktivt medlem i Glåmos spelemannslag, og er også medlem i Røros Ungdoms Folkband. Lenge har hun drømt om å være eier av sin egen fele. Hun søker derfor om støtte på for å kjøpe fele.

Bergljot og K.E.S. Lunds fond, ble på initiativ av styret i Røros skolekorps forening, opprettet i forbindelse med Lunds 80-års dag den 2. februar 1979, «til fordel for Røros skolekorps og musikklivet i Røros kommune». Hensikten med fondet er å hedre den innsats familien Lund har gjort for musikkmiljøet i Rørosdistriktet. Midlene fra fondet skal brukes innenfor Røros kommune til oppmuntring og hjelp for unge musikere under 20 år, som viser interesse for og har behov for undervisning, instrumentkjøp, stipend, deltakelse på kurs, musikkleir eller liknende. Du kan søke om maksimalt kr. 10 000.  Styret i fondet består i dag av Nils Graftås, leder (Kulturskolen), Arne Drøyvollsmo, styremedlem (Røros skolekorps), Christian Elgaaen, styremedlem (Røros Janitsjarorkester).

Karl Eugen Sundt Lund (1899 – 1981) var en betydelig komponist, utøver, arrangør og dirigent. Lund var utøvende musiker på Røros og i omliggende distrikter gjennom 65 år. Fra 1933 og helt fram til 1977 sto han for opplæring på fiolin, piano og blåseinstrumenter; og i denne perioden foresto han så godt som all opplæring av barn/ungdom ved rekruttering til korps på Røros og delvis også i nabokommuner. Han dirigerte skolekorps og seniorkorps på Røros i hele sin dirigentperiode fra 1925 til 1978. I tillegg hadde han ansvar for korps på Tolga i en lang periode foruten at han hadde gjesteopptredener som korpsdirigent i Trøndelag og Hedmark. Som om ikke det var nok dirigerte han også kor på Røros, Glåmos og Tolga.