Sterk kritikk fra kommunestyret

Kommunestyret 16.02.2017. Foto: Tore Østby

Kommunestyret stilte seg bak mye av kritikken fra Kontrollutvalget og kommunerevisjonen mot prosjektet «Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven». Det ble også vedtatt at utbetalinger gjort etter at prosjektet var avsluttet, skal vurderes tilbakebetalt.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at utbetalinger utover det avtalte, skal vurderes tilbakebetalt etter gjennomgangen av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven. Dette dreier seg om utbetalinger til prosjektleder Hilde Bergebakken og til Røros Ressurs.

Bjørn Salvesen foreslo i kommunestyret punktet om tilbakebetaling skulle strykes. Forslaget fra Salvesen falt mot SVs fire stemmer.