Stans tilbakesending av flyktninger til Afganistan!

Jens Ivar Tronshart. Foto: Tore Østby

Leserinnlegg fra Jens Ivar Tronshart

Røros Arbeiderparti forventer at Stortinget i dag vedtar midlertidig stans av tilbakesending av flyktninger til Afganistan. Det bør ikke herske noen tvil om at Afganistan er et farlig land, der sjansen for å bli drept eller lemlestet er større enn i nær sagt noe annet land.

Det strir imot vår humanitære tradisjon å sende flyktninger tilbake til en slik uviss framtid. Arbeiderpartiet bør iallfall vite dette og sørge for å stemme imot utsending.

Jens Ivar Tronshart
Leder Røros Ap