Spør ordføreren om planverk

Ole Jørgen Kjellmark. Foto: Tore Østby

Ole Jørgen Kjellmark ber ordfører Hans Vintervold om en fremdriftsplan for behandling av kommunalt planverk. Kjellmark mener Røros kommune i flere tiår ikke har maktet å ajourføre sitt planverk. Nå ber han ordføreren gjøre rede for hvordan det ligger an med planverket i torsdagens kommunestyremøte.

Her er spørsmålet fra Ole Jørgen Kjellmark:

Som folkevalgte ser vi som vårt fremste mål å styre utviklingen mot videre vekst i lokalsamfunnet. Vekst og utvikling av lokalsamfunnet er i stor grad avhengig av at vårt planverk er oppdatert, i særlig grad de delene av planverket som omhandler bruk av areal. Det er et vilkår at planverk skal oppdateres i hver valgperiode. Røros kommune har i de siste årene styrket sin planleggingskapasitet vesentlig gjennom nyansettelser. Vi har nå snart unnagjort ¾ av valgperioden, så det er grunn til å forvente at planer blir jevnlig satt på sakskartet i kommunestyret framover.

Erfaringer fra tiår bakover, forteller oss at Røros kommune ikke makter å holde sitt planverk a jour. Jeg spør derfor ordfører om å få framlagt en ajourført framdriftsplan for behandling av planverk i dette kommunestyret som omhandler alt arealplanverk og innenfor denne valgperioden.