Sørsamisk lærerutdanning fra i høst

Asbjørn Kolberg - førstelektor ved Nord Universitet, fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag i Levanger og Are Johansen - rådgiver ved Levanger fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Foto: Tove Østby

Aajege i samarbeid med NORD Universitet arrangerte i dag et informasjonsmøte om den nye sørsamiske lærerutdanningen, som starter opp høsten 2018. Møtet var i Aajege sine lokaler ved Røros Videregående skole.

Asbjørn Kolberg, førstelektor ved NORD Universitet – fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og Are Johansen, rådgiver i Levanger fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag var på besøk for å fortelle om dette nye studietilbudet.

Det er NORD Universitet som fra høsten 2018 starter studietilbudet med sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning. Dette blir et masterstudium som grunnskolelærer 1. – 7. trinn. Studiet har en varighet på fem år, og opptakskravet er generell studiekompetanse. Lulesamisk eller sørsamisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring. I visse tilfeller kan språkkravet fravikes for kandidater med realkompetanse i samisk. Lærerutdanningen har i tillegg særkrav med minimumskarakterer i enkelte fag. Studiet blir lagt ut på Samordnaopptak fra 1. Februar. Søknadsfristen er 15.april.

Det er mangel på sørsamisktalende lærer. Derfor gis det gode stipendordninger for de som tas opp på studiet.

– Det er gode stipendordninger. Detaljene rundt det er ikke helt på plass enda, men det er snakk om stipend i størrelsesorden mellom kr 150.000 – 200.000,- pr. år. I etterkant forplikter man seg til å jobbe i en samisk skole i tre år, sier Asbjørn Kolberg.

Lærerstudentene skal ha minst en praksisperiode i en samisk skole.

– I programplanen for denne utdanningen er det fastslått at det skal være minst en praksisperiode ved en samisk skole, i vårt tilfelle vil det være ved skoler som tilbyr sørsamisk. Vi har kontakter og avtaler på vei ved Brekken skole og ved den sørsamiske skolen på Snåsa, sier Kolberg.

Informasjonsmøtet var et samarbeid mellom Aajege og NORD Universitet, det blir trolig mer samarbeid mellom dem fremover i forbindelse med det sørsamiske lærerstudiet.

– Vi regner med at vi skal kunne samarbeide med Aajege og andre som tilbyr sørsamiskutdanning, når det gjelder både praksisemne og andre emner som kan være aktuelt å knytte til denne lærerutdanningen, helt klart, sier Asbjørn Kolberg.

Dette er et studietilbud som er likeverdig med andre lærerutdanninger som tilbys i Norge. Studenter med sørsamisk blir en del av hovedkullet på lærerutdanningen ved fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i Levanger.