Søker om gågate

Foto: Tove Østby

Røros Handelsstands Forening har søkt Røros kommune om gågate til arrangement i sommer og høst. Det er søkt om gågate til Nattåpent fredag 13.juli, Kveldsåpent fredag 3. august og Barnas lørdag 22. september. Skilting blir som tidligere år.

I søknaden skriver Røros Handelsstands Forening at de regner med det er permanent gågate i Kjerkgata også denne sommeren. Skulle det mot formodning ikke være det, søker foreningen om gågate i hele Kjerkgata under Nattåpent og Kveldsåpent.

Under Nattåpent skal butikkene i sentrum ha åpent til klokken 24.00. Det er musikk på plattingen i Kjerkgata, og ulike aktiviteter i begge gatene på ettermiddag og kveld. Røros Handelsstands Forening søker om gågate i Bergmannsgata fra klokken 15 – 24.

Under Kveldsåpent skal butikkene i sentrum ha åpent til kl. 21. Også under dette arrangement blir det musikk på plattingen i Kjerkgata og aktiviteter i Bergmannsgata. Handelsstands foreningen søker om gågate i Bergmannsgata fra kl. 13.00.

Under Barnas lørdag er det aktiviteter for barn både i Kjerkgata og Bergmannsgata. Røros Handelsstands Forening søker om gågate i hele Bergmannsgata og Kjerkgata på dagtid denne lørdagen.

Foto: Tove Østby