Snorre Tønset vender hjem

Snorre Tønset. Foto: Privat.

Årets programleder på Naturkvelden til Naturvernforbundet i Rørosregionen blir rørosingen Snorre Tønset. Han forlot i januar 2017 NRK etter 32 år for å redde regnskogen. Hans nye arbeidsplass er jobb i Miljøverndepartementet som kommunikasjonsrådgiver for den norske klima- og regnskogsatsingen. Det er et felt han har jobbet mye med som journalist. Og nå kommer han tilbake til hjemlige trakter som vinterens programleder på Naturkvelden i regi av Naturvernforbundet i Rørosregionen.

Snorre ville heller være kommunikasjonsrådgiver enn å sitte i redaksjonen og være en tilrettelegger. Prosjektet handler om at Norge gir land med mye regnskog penger for ikke å hugge den ned. Jobben hans går ut på å formidle hva dette innebærer, hva pengene går til og utfordringene ved det. Det var viktig for Tønset når han først skulle skifte side, at han kan stå for innholdet og intensjonen i prosjektet.

Båatsoe.

«Båatsoe – Sørsamisk reindrift», blir en fortelling i ord og bilder fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge. Forteller og fotograf er journalist Bente Haarstad fra Selbu som har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i mer enn 15 år.

Historien er knyttet til det nasjonale samiske 100-årsjubileet Tråante 2017, og hennes tilsvarende utstilling har vært vist ved Trondhjems Kunstforening, Neadalen Kunstforening/705 Senteret i Tydal og på Rørosmuseet. Utstillingen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Sametinget.

Bente Haarstad har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år. Til tross for at samene er Europas eneste minoritet med urfolksstatus, får de relativt lite oppmerksomhet fra storsamfunnet. Den sørsamiske reindriften holder stort sett til i fjellområdene, og beiteområdene strekker seg fra Elgå i Hedmark i sør, og nordover til Saltfjellet i Nordland. Pluss i et tilsvarende område på svensk side av riksgrensen. Hovedtyngden av bildene i denne utstillingen er fra reindriften i Trøndelag.

Det blir bilder og historier fra noen av de mektige forflytningene av reinflokkene som skjer vår og høst, fra og til sommer- og vinterbeiter og kalvingsland, samt bilder fra reinslaktingen.

– Følg gjerne med på FB-siden til Naturvernforbundet i Rørosregionen om nyheter for nese års program. Det jobbes med en rekke store navn til den tradisjonelle Naturkvelden på Storstuggu, forteller lagets leder Roald Evensen.