Snøproduksjonsanlegg fjernes fra Langegga

Det går mot naturstein og ikke kunstsnø i Langegga denne vinteren. Foto: Tore Østby

Røros Idrettslag vil fjerne snøproduksjonsanlegget fra Langegga, etter ønske fra Røros kommune. Det går fram av en mail fra teknisk sjef i Røros kommune Dag Øyen til hytteeier Jan Ivar Ødegård.

Snøproduksjonsanlegget ble brukt før NM på ski.

I brevet heter det at Røros kommune har avholdt et møte med Røros idrettslag angående saken. Røros kommune ba i møtet idrettslaget om å fjerne snøproduksjonsanlegget i Langegga, noe idrettslaget sa seg villig til å gjøre. Det er litt avhengig av vær og føreforhold for når og hvordan dette kan gjennomføres. Det skal ikke produseres snø i Langegga kommende vinter.

Jan Ivar Ødegård klaget Røros Idrettslag inn for Kulturdepartementet i januar 2016, og forlangte at utbetalte tippemidler til snøproduksjonsanlegget skulle kreves tilbakebetalt. Begrunnelsen for det, var blant annet at det ikke var søkt om byggetilatelse i Langegga. Kulturdepartementet avviste klagen, med begrunnelsen at dette var et mobilt anlegg som ikke krevde byggetilatelse.

Etter det har Ødegård hevdet at anlegget er ulovlig lagret i Langegga, og derfor måtte fjernes. Dette ser det nå ut til at han har fått gjennomslag for. Snøproduksjonsanlegget består av 8 snøkanoner, vannpumpe, kompressor og 400 meter rørgate som er montert oppe på bakken langs skiløypa.

– Min intensjon med å grave i forholdene rundt snøkanonanlegget, var å få det fjernet fra Langegga, sier Jan Ivar Ødegård til Rørosnytt.