Slutt på fiskeforbudet

Fiskeforbudet er opphevet, men det er foreløpig ingen fisk å få i Gjettjønna. Foto: Tove Østby

Fiskeforbudet som ble innført 15. september 2016 i Gjettjønna og Håelva er opphevet.  Rotenonbehandling mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna.

Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune. Vær likevel oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder. Det er per dato ikke fisk i Gjettjønna, men arbeidet med reetablering pågår.

Kart som viser aktuelt område med gul markering:

Området Storbekken-Gjøsvikbrua, Håelva, Røros