Slipper publikum til bak hundespann

Det er et flott syn når fellesstarten går på Gjetttjønna under Gruveløpet. Arkivfoto. Foto: Tore Østby

Under Femundløpet 2018 vil det for første gang skal være mulig å kjøpe seg en kort hundespannopplevelse i tilknytning til løpet. På Gjettjønna, fem minutters gange fra startportalen, vil det bli hundekjøring i samarbeid med Husky Point Røros AS. Bedriften som har tilhold i Narjordet i Os kommune, 30 minutters kjøring fra Røros, er profesjonelle aktører innen kommersiell hundekjøring. Det skal også utvikles flere andre reiselivsprodukter

– Hundekjøring er en stor attraksjon, både nasjonalt og internasjonalt, og Femundløpet er et utstillingsvindu for hele regionen. Reiselivet må gripe muligheten når vi har den, sier Erik Sandnes Høsøien som jobber med marked og produkter i Destinasjon Røros.

– Femundløpet er et alt for flott arrangement til at det skal gå til spille. Det er kjempesynd hvis vi ikke skal klare å utnytte det potensialet som løpet har for publikum bedre enn det gjøres i dag”, sier reiselivssjef i Destinasjon Røros Tove R. Martens.

Det bygges nå opp et lokalt samarbeid rundt Femundløpet. Femundløpet AS og Destinasjon Røros er navet i samarbeidet, men flere lokale aktører er allerede involvert, og det er håp om at mange flere kommer til. Det som er spesielt med løpet som arrangement er at det krysser kommunegrensene og går gjennom et veldig stort område. I tillegg til Røros går løpet gjennom Os, Engerdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal kommuner. Alle disse kommunene har sjekkpunkter, og potensialet for å bygge opp produkter som kan selges i reiselivet, er stort.

– Vi jobber med potensielle produktpakker som skal være salgbare til løpet i 2019. Vi ønsker å samarbeide med aktører i hele regionen, sier Martens.

– Vi må ta en del grep for å sikre framtida til Femundløpet. Samarbeidet med reiselivet er en del av dette, mener daglig leder i Femundløpet AS Jon Anders Kokkvold.