Skal lede Ungdomsrådet for Fjellregionen

Kristine Herfjord Feragen. Foto: Tove Østby

Kristine Herfjord Feragen er valgt som ny leder for Ungdomsrådet for Fjellregionen. Ungdomsrådet jobber med å fremme ungdommens stemmer innen arbeidslivet, aktivitetstilbud, botilbud og utdanningstilbud i hele Fjellregionen. Rådet skal være en kanal for ungdomsmedvirkning og samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og rådet er knyttet opp mot Regionrådet i Fjellregionen. Ungdomsrådet for Fjellregionen ble etablert i 2015.

– Det er diverse saker som ungdom er opptatt av. F.eks. kollektivtransport til en billig nok penge, det er noe vi jobber for, sier Kristine Herfjord Feragen.

Ungdomsrådet for Fjellregionen jobber også med spesielle tema, nå jobbe de med ungdom og miljø. Det varierer litt hva som er rådet sitt fokusområde.

– Jeg er nyvalgt leder, så det er litt sånn hva vi ser og hva vi ønsker å ta tak i. Men kommer det opp noe spesielt som vi har fått med oss at det vil ungdom gjøre noe med, så må jo vi prøve å jobbe litt med det, sier Kristine.

Den nyvalgte lederen har ikke tidligere vært medlem i ungdomsrådet, hverken i Røros eller i Fjellregionen.

– Jeg fikk jo plutselig tilbud en dag, og jeg tror jeg sa ja nesten før jeg hadde rukket å tenke meg om. Dette er jo en sjanse til å utrette noe og gjøre noe, og ha et ansvarsområde, så det sa jeg ikke nei til, sier Kristine.

På vårmøtet der Kristine ble valgt til leder, ble også nesteleder Karoline S. Jordet fra Rendalen valgt. Sekretær er regionrådgiver Rune Jørgensen. De møtes og snakker om hva de skal jobbe med, og hva som er strategien fremover. Kristine sine oppgaver er bl.a. å delta på møter og representere Ungdomsrådet i Fjellregionen, tenke litt på hva rådet skal gjøre og har lyst til å gjøre.

– Er det noen som har saker som kan være interresant for oss, er det bare å ta kontakt, sier Kristine.

Kristine Herfjord Feragen flyttet fra Steinkjer til Røros for to år siden. Hun går første året på studiespesialisering ved Røros Videregående skole der hun er med i elevrådet, og har tatt på seg andre oppgaver utenfor skolen som hun synes er artig å holde på med.