Skal lede arbeidsutvalg for beitekonflikter

Jens Ivar Tronshart skal lede utvalget som får en viktig oppgave i å løse konflikter knyttet til utmarksbeite. Foto: Tore Østby

Formannskapet gikk i dag enstemmig inn for å opprette ei Arbeidsgruppe, som skal dempe konfliktnivået og finne løsninger knyttet til utmarksbeite og inngjerding.I arbeidsgruppa inviteres representanter fra reindriftsnæringa og landbruket til å delta. Jens Ivar Tronshart (Ap) fikk i oppdrag å lede utvalget. Utvalget får ingen beslutningsrett, men skal rapportere løpende til Formannskapet.

Reidun Roland har kjempet lenge for å få til et arbeidsutvalg som skal jobbe med konfliktløsning knyttet til utmarksbeite. I dag fikk hun til slutt hele Formannskapet med seg.
Foto: Tore Østby

Arbeidsgruppa skal være et høringsorgan som skal komme med uttalelser i politiske saker. Den skal også være en dialogarena for saker som omhandler beite- og gjerdeproblematikk.

Arbeidsgruppe opprettes etter et initiativ fra Røroslista. Det gikk mer enn ett år fra opprettelsen av arbeidsgruppa ble vedtatt første gang, til endelig vedtak om dette er fattet.