Skal delta i forskningsprosjekt

Kiropraktor Kerstin Ulrich skal delta i forskningsprosjekt. Foto: Tove Østby

Kerstin Ulrich ved Kiropraktorklinikken – Bevegelse i sentrum skal delta i det internasjonale forskningsprosjekt BACE-N, om ryggsmerter hos eldre, de som er over 55 år. Prosjektet har allerede pågått rundt om i verden i to år. Australia, Brasil, Holland, England og Norge er med på prosjektet. Det er Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som er hovedansvarlig for prosjektet.

Kiropraktor Kerstin Ulrich er glad for at hun får være med på dette forskningsprosjektet.

600 pasienter i aldersgruppen 55+ med ryggsmerter skal delta i forskningsprosjektet. De som kan delta har ryggsmerter i regionen fra skulderbladets øverste del og ned til  bekkenet, og har ikke hatt kontakt med primær helsetjeneste de siste 6 månedene. Kerstin har fått ansvar for å rekruttere pasienter fra hele Hedmark og Trøndelag. Hun ønsker at pasienter fra Rørosområdet også blir med. De som ønsker å delta kan ta kontakt med Kiropraktorklinikken – Bevegelse i sentrum.

Hovedmålet med denne studien er å få kunnskap om forløpet av akutte ryggsmerter hos personer over 55 år, samt kunnskap om hvorfor akutte ryggsmerter i noen tilfeller blir kroniske.

De som deltar i prosjektet skal fylle ut spørreskjema, og de får en gratis undersøkelse som er både en nevrologisk og funksjonsundersøkelse, som tar 30 – 40 minutter. Dermed får pasienten en status for hvordan det ligger an i forhold til aldersgruppen sin. Hvordan muskelmassen, styrken og balansen er.

– Dette er en veldig spennende undersøkelse som jeg skal utføre, sier kiropraktor Kerstin Ulrich.

Det er det første spørreskjemaet som tar lengst tid å fylle ut. Etter 3,6, 9, 12 og 24 måneder skal det fylles ut en kortere spørreundersøkelse.

– Dersom helsepersonell som fysioterapeut, kiropraktor eller leger ønsker å sende inn pasienter, er det bare å ta kontakt med klinikken, sier Kerstin.

Ulrich synes det er veldig spennende at Norge er med på dette forskningsprosjektet. Hun tror det blir spennende etterhvert å sammenligne data geografisk fra ulike land og kulturer. I følge Kerstin finnes det veldig lite informasjon om denne pasientgruppen, i hele verden.

Brasil er allerede ferdig med forskningsprosjektet, de fant bla. ut menn som bor sammen med sin kone rapporterer mye lavere grad av smerte når de har ryggvondt enn de som bor alene.

Resultater fra prosjektet vil formidles i form av artikler publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift, samt deler av materialet vil benyttes i masteroppgaver ved HiOA. Resultatene vil også presenteres ved norske og internasjonale konferanser. Forskning knyttet til dette prosjektet vil skje i samsvar med Helseforskningsloven.