Sikrer stipender til språkstudentene

Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder for NSR.

NSRs sametingsgruppe fremmer ved Sametingsplenum 7-9. februar forslag om å opprette en stipendordning for studenter av de mindre samiske språkene, dette skriver Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe i en pressemelding i kveld.

  • Språkmiljøene for sørsamisk og lulesamisk er små, men sentrale i å bevare og utvikle de mindre samiske språkene som hverdagsspråk. Denne ordninga vil sikre stipend til nåværende og fremtidige språkstudenter, og kan øke rekrutteringa til språkstudier av de mindre samiske språkene, sier Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder for NSR.

I etterkant av endringene av Sametingets prioriteringer for Stipend for høyere utdanning i 2018, har særlig sørsamiske språkmiljøer utrykt bekymringer for at språkstudenter ramler utenfor stipendordninga, de konsekvensene dette kan få for den sørsamiske språksituasjonen.

  • Med denne stipendordninga ønsker vi å rette opp de negative virkningene budsjettendringene har hatt for de mindre samiske språkene. Vi fremmer derfor forslag ved sametingsplenum, og ønsker at Sametingsrådet undersøker og forbereder en slik ordning, fortsetter Balto

Færre språkbrukere, og store avstander mellom språkmiljøene, er to av grunnene til at sørsamisk og lulesamisk i dag er under et enda sterkere press enn nordsamisk språk.

  • Vi håper et slikt stipend kan motivere studenter til å fordype seg i og bruke sine tradisjonelle språk i stede for nordsamisk, slik at vi også skal ha et mangfold av samiske språk i fremtiden, avslutter Balto.