SANKS-kontoret er åpnet

Hanne Svinsås Magga ved SANKS-kontoret på Røros. Arkivfoto. Foto: Tove Østby

I dag åpnet SANKS-kontoret på Røros. Kontoret er i Veksthuset, og Hanne Svinsås Magga er ansatt ved kontoret i en terapeutstilling. SANKS har et nasjonalt ansvar for å utvikle et likeverdig tilbud av helsetjenester innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge og Sverige.

Det er første gang SANKS etablerer kontor på Røros i Sør-Sápmi og utvider det nasjonale teamet ved å ansette Hanne Svinsås Magga i en terapeutstilling.

Hanne Svinsås Magga er 48 år, oppvokst i en reindriftsfamilie og har sin familietilhørighet til Sør-Varanger og Røros. Hanne er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun har tidligere arbeidet i akuttpsykiatrien på Åsgård i Tromsø fra 93 til 2013, med et kort avbrekk på infeksjonspost. Siden 2013 har Hanne pendlet mellom hennes to hjem i Tromsø og Røros hvor hun har arbeidet i vikarbyrå og i hjemmetjenesten. Etter å ha bodd mesteparten av sitt voksne liv i Tromsø så var det familietilhørigheten til Røros som førte til at hun nå søkte seg jobb i SANKS, i følge Finnmarkssykehuset.

Nasjonalt Team er SANKS sine utekontor utenfor Finnmark. Der jobber psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, og fysioterapeut. De har kontor i Narvik, Tysfjord, Snåsa, Oslo, og nå på Røros. Foreløpig er det en ansatt, men det blir en ansatt til på Røroskontoret over sommeren.