Samfunnsengasjert lege

Lege Ánne Lájla Westerfjell Kalstad. Foto: Tove Østby

For en måned siden startet Anne Lájla Westerfjell Kalstad som kommunelege/fastlege ved Røros legesenter. Hun trives godt i jobben, og synes det er fint å jobbe sammen med erfarne og samfunnsengasjerte leger ved legesenteret.

Det er fjerde året hun og familien bor på Røros. Mannen John, som er fra Haltdalen, traff Anne Lájla da hun kom til Trøndelag på turnus. Det var skiinteressen som førte dem sammen. Paret har tre barn, to som går i barnehage og en på skolen.

– Jeg liker godt Røros med klima og naturen her, sier Anne Láila. Hun liker godt å gå på ski. I 2005 ledet hun en ekspedisjon over Grønland.

Kautokeino

Opprinnelig kommer Anne Lájla fra Kautokeino. Hennes mor er trønder og kommer fra Namdalen. Hele livet har Anne Lájla sett for seg at hun skulle bo i Trøndelag, og hun trives godt her på Røros.

– Det er veldig fine oppvekstforhold for barna her, sier hun.

Anne Lájla studerte ved universitetet i Tromsø, hun har også jobbet som fastlege i Kautokeino. Før hun startet ved Røros legesenter jobbet hun et halvt år som vikar på Os. De tre siste åra har hun vært lege ved LHL-Klinikkene Røros. Det er allmennmedisin og samfunnsmedisin som ligger Anne Lájla sitt hjerte nærmest, og da det åpnet seg en mulighet til å gå tilbake til hennes eget fag søkte hun på jobben ved Røros legesenter .

Samfunnsmedisin

– Når man jobber med samfunnsmedisin kan man tenke medisin i et større perspektiv, hvordan mennesker blir preget i det samfunnet de lever i, og forvalte helsen til mennesker, sier Anne Lájla.

Hun brenner for forebygging og tilrettelegging. Barn kan være mye i fysisk aktivitet når det er tilrettelagt med f.eks skøytebane eller gang- og sykkelvei. Forebygging er å sette i gang tiltak, før man blir syk.

– Jeg jobber en del med forebygging, det er spennende med denne jobben, sier legen.

Hun jobber også en del i forbindelse med Røros kommune sin folkehelseplan, og har et tett samarbeid med rådmannstaben.

Anne Lájla ønsker at politikerne skal ta hensyn til helsespekteret i sine avgjørelse. F.eks skal man bruke penger på gang- og sykkelvei eller ikke? I følge Anne Lájla ser man at skadeforebygging og økt aktivitet i befolkningen henger veldig tett sammen. En del ting innen helse er lovpålagt i en kommune, bla. oppdaterte smittevernplaner og at lovverket i helsetjenesten blir fulgt.

– Dette er en veldig spennende jobb, sier hun.

Anne Lájla er språk og samfunnsengasjert, at hun ble lege var litt tilfeldig. Det var et verdi valgt hun tok fordi hun ønsker å være med å bidra for samfunnet.

Anne Lájla er leder for Samisk legeforening. Der hun har brukt sin samfunnsinteresse til nå. Samisk legeforening jobber for behov og rettigheter for samiske pasienter.

-Samfunnet har behov for medisinskkompetanse. Jeg har en jobb som gir mening hver dag. Se menneskene der de er, der de er på vei, ta del i dem, det er en gave. I denne stillingen får jeg jobbe med mennesker og i et overordnet plan se på hvordan samfunnet kan innrette seg for å ta vare på individene, avslutter Anne Lájla.