Ryddet i 90 meter arkiv

Arnulf Moseng, Dag Øyen, Ingvar Estenstad og Per M. Langøien sjekker gårdsnummer mot det gamle hytteregisteret. Foto: Tore Østby

I to år har pensjonistene Ingvar Estenstad, Per M. Langøien og Arnulf Moseng ryddet i arkivet i Røros kommune. Alle dokumentene i 90 hyllemeter er gjennomgått. Nå skal alle dokumentene digitaliseres.

Teknisk sjef Dag Øyen sier arbeidet som er gjort vil gi kommunen et kjempeløft, og forenkle saksbehandlingen i nye saker. Rørosnytt var til stede da Ingvar Estenstad gikk løs på den nest siste hylla i dag.