Rovviltpolitikken fratar livsgrunnlaget for beitenæringene

Sametingsråd Berit Marie Eira. Foto: Kenneth Hætta

– Den nasjonale rovviltpolitikken som i dag føres er i ferd med å frata livsgrunnlaget for sauebønder og reineiere i samiske områder. I lang tid har rovdyrene påført beitenæringene tap som er uakseptabelt høye, skriver Sametinget i en pressemelding. 

Det sier sametingsråd Berit Marie P. Eira. Hun synes eksempler på dette fremkommer for ofte, senest i forrige uke da en gaupe tok 26 sauer på to gårder i Kvænangen i Troms.

Sametingsrådet vil utrykke medfølelse til sauebøndene i Kvænangen som ble rammet av uerstattelige tap i forrige uke. Det uttrykkes også medfølelse til andre utøvere som lider tap på grunn av rovdyrangrep hele året, og spesielt til de som bare sist vinter daglig har måttet se en del av sitt livsgrunnlag gå tapt til rovdyrene.

– Man kan bare tenke seg fortvilelsen som disse opplever i slike situasjoner. Saue- og reindriftsnæringen skal ikke være nødt til å tilpasse seg rovdyrtrykket og tapene som rovdyr forårsaker, sier Berit Marie P. Eira.

Eira er bekymret fordi Sametingsrådet igjen må på vegne av beitenæringene påpeke at det nå haster med å få rovviltpolitikken endret slik at rovdyrbestandene påfører minst mulig tap for beitenæringene.

– Jeg er fornøyd med at det ble gitt fellingstillatelse i Kvænangen, og håper at slike raske uttak fortsetter, spesielt når reinkalvingen og lammingssesongen starter om noen måneder, sier Eira.

Hun mener rovdyrangrepet i Kvænangen er enda et tegn på at rovdyrbestandene er for store i samiske områder. Ifølge rovviltmyndighetene er bestandsmålene for gaupe ikke oppnådd verken i regionen Nordland eller Troms/Finnmark. I Finnmark har ikke rovviltmyndighetene klart å registrere en eneste gaupeyngling i 2017.

– Sametinget slutter seg til at disse tallene ikke er i samsvar med observasjoner som reindriftsutøvere og sauebønder selv beskriver. Bestandstallene er høyere enn det myndighetene har klart å registrere. Derfor kan ikke dagens nasjonale rovdyrpolitikk fortsette. Rovdyrtapene må reduseres og registering av rovdyr må bli bedre, sier sametingsråd Eira.