Rørossangen på Malmplassen

Torfinn Rohde ledet allsangen på Malmplassen. Foto: Tove Østby

K.E.S. Lund ble æret i minnestunden på kirkegården i dag tidlig. Christian Bakken la krans på Lunds gravsted. Under samlingen på Malmplassen ble «Rørossangen» av K.E. S. Lund sunget. Rørossangen ble i 2004 kåret til Norges vakreste bysang.

Karl Eugene Sundt Lund (1899 – 1981) er Bergstadens største komponist i nyere tid. Hans mest kjente komposisjon, Frihetsmarsjen Svoboda (1941) er tilegnet Den Røde Arme. Orginalnotene til denne er oppbevart i musikkonservatoriet i Moskva.