Røroslista legger lista lavt

Anne Sofie Bonde. Foto: Privat

Leserinnlegg fra Anne Sofie Bonde:  Tilsvar fra Reidun Roland nederst i saken.

Røroslista gikk til valg på blant annet økt bosetting i distriktene. Det var viktig med tilflytting for å opprettholde butikker, skoler og lignende, skal man tro Rune Kurås, Røroslistas listetopps valgkampvideo på nett. Og de ble valgt inn. De har to representanter i kommunestyret, andrekandidaten Reidun Roland har plass i formannskapet i tillegg.

Et ungt par ønsker å skape seg et hjem på Røros. De vinner budrunden på et småbruk ved Aursunden i oktober i fjor høst. Alt virker greit, de må bare formelt søke konsesjon først, altså tillatelse for å få eie eiendommen og bosette seg der. Konsesjon hefter ved en del eiendommer, spesielt landbrukseiendommer, vi lar det ligge for nå. Det må være slike som disse to vi mener når vi snakker om tilflytting. I formannskapsmøtet 8.2. leverer rådmannen en fornuftig og godt argumentert innstilling om å gi konsesjon, hvor bosettingshensyn veier tungt, helt i tråd med det politikerne sier de ønsker. Forslaget vedtas med 6 mot 1 stemme.

En stemme er imot. Reidun Roland. Hun får faktisk lagt til en protokolltilførsel fra møtet hvor det fremkommer mange ord om landbruksplaner, og at hun ønsker å avslå tillatelsen for det unge paret til å bosette seg på eiendommen. Hun mener prisen er for høy for en landbrukseiendom.

Isolert sett må du gjerne innvende at prisen er for høy, men da må ikke toppkandidaten fra samme parti ha deltatt, og tapt, i samme budrunde. Da begynner det nemlig å lukte vondt. Det oser faktisk inhabilitet. Partikollegaen din er nemlig svært interessert i samme eiendom. Så interessert at han la inn et bud på 3,7 millioner kroner, altså 6,5 % under budet til paret som fikk tilslaget. Røroslistas toppkandidat mener nemlig at eiendommen fint er verdt 3,7 millioner, men ikke 3,96 millioner, som paret bød. Landbrukstaksten lå for øvrig på 3,8 millioner kroner. Prisen endte altså 4% over den taksten som er satt av autorisert takstmann for landbrukseiendommer. Alt for høyt, mener Røroslista, som vil frata paret muligheten til å overta eiendommen.

Forslaget om å nedstemme rådmannens innstilling gikk heldigvis ikke igjennom. Takk til dere andre som holder det dere lover. Paret tror nå de kan puste ut og begynne å planlegge for barnefødsel om to måneder. De trodde faktisk de skulle ha pusset opp store deler av huset allerede. Men forrige uke ble det innlevert klage på konsesjonen som ble gitt. Fra nabo Rune Kurås, Røroslistas topplistekandidat.

Ordlyden i klagen levner liten tvil om at Røroslistas representant i formannskapsmøtet 8.2. har snakket med tapende part/nabo/listetoppen (for øvrig vararepresentant i formannskapet) om saken. Her snakker man om å «prioritere eksisterende bruk fremfor å satse på nyetablerere». Dette minner om kamp for egen vinning. Klageren insisterer på at eiendommen burde vært fradelt dyrkamark til egen fordel fordi dette kan redusere behovet for leiejord og være beredskapsareal ved tidlig sanking av sau.

Som saksopplysning hadde Norge i 2017 en stor overproduksjon av sauekjøtt, så sauekjøtt er strengt talt ikke det vi trenger mer av. I klagen snakkes det såpass fagert om viktigheten av å tilrettelegge for ressurssterke bruk i lokal landbrukspolitikk at jeg ikke klarer å motstå fristelsen av å søke i skattelistene for å se hvilke summer vi snakker om. I et næringsperspektiv er det ikke mye tvil om at ny tilflytting av arbeidsføre vil bidra vesentlig mer til kommunal økonomi enn det jeg må kalle hobbyvirksomhet med sau, som Røroslista heller vil ha. En inntekt på under 100 000 kr kan ikke veie særlig tungt som «ressurssterkt bruk», da blir dere ikke tatt alvorlig. Nei, jeg mistenker at man har hatt en plan om å kjøpe en eiendom hvor man kan fradele mark og siden videreselge til tilnærmet samme pris, men da kun til boligformål. Altså en slakting av nåværende eiendom. Hvem vet, kanskje det er anledning til å fradele hyttetomter på området også? Dersom man har gode erfaringer med å bruke posisjonen sin til å tilrane seg fordeler, kan man vel forsøke på andre områder også? Uansett hevder man altså i klagen at prisen er satt for høyt, selv om man selv var villig til å betale hele 3,7 millioner for samme eiendom.

De økonomiske konsekvensene for det unge paret kan bli så stygge at jeg nesten ikke vil tenke tanken. Ved kjøp av eiendom med konsesjon tar erverver, altså det unge paret, risikoen ved kanskje å ikke få konsesjon. Det betyr at om kommunen avslår konsesjonssøknaden, vil de måtte selge eiendommen til noen som kanskje vil få konsesjon. Men til hvilken pris? Og hvem tar sjansen på å bli med på en sånn budrunde da? Naboen, eller? Vil han fortsatt være villig til å betale 3,7 millioner, eller har prisen nå plutselig sunket? De kan altså risikere å sitte igjen med tap på flere hundre tusen dersom eiendommen ikke lar seg selge for 3,96 millioner! Er det det du skal sitte igjen med for å ville bosette deg i kommunen?!? Der hundretusen kanskje er småpenger for noen, er det faktisk årslønna til en sauebonde ved Aursunden, og et vesentlig innhugg i oppspart egenkapital for et ungt par! Det ville vært en tragedie.

Hadde du bare vært nabo, Rune Kurås, kunne du klaget så mye du bare orket! Men her mistenkes du å ha brukt posisjonen din i kommunens beslutningsorgan for å påvirke en sak i egen favør. Hvorfor avsto ikke Røroslistas representant å være med på denne diskusjonen? Beklager, Reidun, enten har du selv, med viten og vilje, begått synden å forsøke å skaffe fordeler for din partikollega, eller så er du brukt som «nyttig idiot» i en stygg sak om å kuppe en eiendom man tapte budrunden på. Til dere andre fornuftige jeg ser sto på lista for Røroslista, må jeg be dere ta en gjennomgang av hva dere vil og hvilken vei dere skal ta. Dersom disse to er de beste representantene dere har å komme med, forslår jeg at dere står over valget neste år. Dette behøver ikke Røros, og dette behøver aller minst unge som ønsker å skape seg et hjem.

Et lite tips sånn på tampen; Hva skjedde med å spørre de nye naboene om leie av jord når du samtidig ser innom og ønsker dem velkommen? Kanskje du hadde løst problemet ditt med beredskapsareal vesentlig billigere enn 3,7 millioner? Da hadde du også faktisk vist at du mener det du sier om å ønske innbyggervekst i bygda, men det er kanskje ikke lenger så viktig som det var før valget i 2015?

Det eneste anstendige i denne saken er å trekke klagen for å unngå at vedtaket endres, eller at fylkesmannen kommer på banen. Kan man forvente en slik redelighet?

Anne Sofie Bonde

Dette innlegget er fremlagt for Rune Kurås og Reidun Roland for tilsvar i samsvar med Vær varsomplakatens § 14.4 og 14.5.

Roland har svart at hun under behandlingen i Formannskapet korrekt ba Formannskapet om en vurdering av hennes habilitet. Formannskapet konkluderte med at hun var habil. Roland sier Anne Sofie Bonde burde sette seg bedre inn i saken før hun kommer med så grove påstander.

Rune Kurås ønsker i kveld ikke å kommentere saken på Rørosnytt.