Røros tar en bit av Tydal

Det ble ingen forhandlinger om sammenslåing av Tydal og Røros, men nå ber Rådmannen kommunestyret vedta at en liten del av Tydal kommune skal overføres til Røros. Det dreier seg om et areal på 3545 kvadratmeter.

Justeringen av kommunegrensen kommer opp i forbindelse med med oppmålings forretning/klarlegging av grenser for tre eiendommer i Ridalen. Disse eiendommene lå tidligere registrert i matrikkelen som sirkeleiendommer med udefinerte grenser.

I forbindelse med oppmåling ble det gjenfunnet grensemerker i marka for eiendommene som stemte overens med skylddelingene, fra da eiendommene ble fradelt. I dag krysser kommunegrensen slik at de tre eiendommene blir delt mellom Røros og Tydal kommuner.

Rådmannen foreslår for kommunestyret at grensen flyttes slik at eiendommene i sin helhet blir liggende i Røros kommune. Saken behandles i kommunestyret på Røros på torsdag.