Røros mister lensmannen

Det ser ut som Ulf Ivan Vintervold blir den siste lensmannen på Røros. Foto: Tore Østby

Røros lensmannskontor kommer ikke til å bli til å kjenne igjen, når nærpolitireformen innføres for fullt. Etter det Rørosnytt kjenner til, blir lensmannstillingen fjernet, og alle sivilt ansatte ved Røros lensmannskontor mister jobben. Om en regner med lensmannen i Holtålen, blir det fem årsverk færre innen politiet i vårt område.

Det blir få eller ingen dager med åpent kontor på Røros, og den servicen lensmannskontoret i dag yter til lokalsamfunnet blir borte.

Det som skal være igjen er åtte operative polititjenestemenn, og en av dem skal ha status som avsnittsleder.

Rørosnytt kjenner til at de ansatte ved Røros lensmannskontor er orientert om planene, men ingen ved kontoret vil kommentere saken til Rørosnytt i dag.

– Jeg ønsker ikke å si noe om dette nå,  er det eneste lensmann Ulf Ivan Vintervold vil si til Rørosnytt i dag.