Røros kommune kan få erstatning

Gamle Tjønnhagaen barnehage. Foto: Tore Østby

Da regjeringa ba kommunene bosette flere flyktninger under flyktningekrisen i 2016, fattet Røros kommune vedtak om å bosette så mange som regjeringen ba om. Flyktningene kom aldri til Røros, og nå kan kommune få erstatning for kostnadene knyttet til dette.

Tidlig i prosessen ble ei nedlagt avdeling ved Gjøsvika sykehjem foreslått tatt i bruk for bosetting av enslige mindreårige. Senere falt valget på tidligere Tjønnhagaen barnehage ved legesenteret, der arbeidet ble satt i gang med å etablere et bofellesskap. Prosjektleder ble ansatt, og forberedelser gjort. Så kom kontrabeskjeden. Flyktningestrømmen til Norge hadde stoppet opp, og bofellesskapet ble avlyst.

Nå vil staten erstatte kostnader kommunene pådro seg i forbindelse med dette. Erstatning vil bli gitt etter dokumenterte søknader, som må være inne før 7. november. Det er Fylkesmannen som administrerer erstatningsordningen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Ordningen gjelder kommuner som hadde vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt i 2016.