Røros-kalenderen er her

Aage Aas i Fjellheimen Forlag med Røros-kalenderen 2018. Foto: Tove Østby

Røros-kalenderen 2018 er ferdig. Kalenderen ble første gang utgitt i 1994 i forbindelse med Røros kommune sitt 350-årsjubileum, og er blitt gitt ut hvert år siden. Opplaget er på 1000 stk.

Det er Fjellheimen Forlag som gir ut Røros-kalenderen. Kalenderen for 2018 har for hver måned et hovedbilde fra Røros, bl.a. fra Hallvollen i Erlia, høstkveld ved Aursunden og kanefart i Lorentz Lossiusgata. Det er lokale fotografer som har tatt bildene i kalenderen.

Hver måned har en artikkel om et lag eller en forening. I 2018 kan man bl.a. lese om Røros Idrettsråd, Stifinnar´n og Røros og omland MS forening. I tillegg er det et intervju med en person som har tilknytning til organisasjonen. I kalenderen er det også satt inn arrangement som skal være i 2018.

– Kalenderen er populær hos utflytta Rørosinger, sier leder av Fjellheimen Forlag, Aage Aas. Han legger til at kalenderen blir lagt ut på butikker i Røros kommune.