Røros Delikatesser får skjenkebevilling

Driver av Røros Delikatesser Per Ole Græsli. Foto: Tove Østby

Røros Delikatesser har fått innvilget søknad om skjenkebevilling for henholdsvis øl klasse 1, vin klasse 2 og brennevin klasse 3. Bedriften har fra tidligere salgsbevilling for øl i samme lokale, men ønsker å sette opp en glassvegg som vil skille salgs- og skjenkearealet.

Securitas AS har uttalt seg om saken forespørsel fra kommunen og at skjenkebevilling ikke bør være noe problem da det ut i fra skissen ser ut en at det blir tydelig skille mellom de to arealene.

Tegning til glassvegg.

I søknaden er Magnus Hâggblom oppført som styrer med Kjerstin Løvnes Vedum som stedfortreder. Ved søknadstidspunkt har ikke Vedum skjenkeprøven da hun ikke har hatt annledning til å ta den grunnet oppstart av bakeriet. Det er søkt om å endre stedfortreder til Per Ole Græsli som er stasjonert på Delikatessen. Dog har Græsli kunnskapsprøven i alkohollovgivningen for salgsbevilling og ikke kunnskapsprøven i alkohollovgivningen i skjenkebevilling.

Formannskapet innvilget skjenkebevillingen. I vedtaket heter det:

  • Som styrer godkjennes Magnus Hâggblom.
  • Som forutsetning for bevillingen kreves det at daglig leder Kjerstin Løvnes vedum og stedfortreder Per Ole Græsli tar kunnskapsprøven før oppstart av skjenking.
  • Det er et krav at godkjent /bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, skjenkebevilling skal foreligge før oppstart.
  • Det må dokumenteres at kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, skjenkebevilling, er gjennomført og godkjent, før alminnelig skjenkebevilling i bestemt areal i lokalet i Peder Hiorts gt. 2, Røros, for: Alkoholholdig drikk gruppe 1 øl, gruppe 2 vin og gruppe 3 brennevin, kan innvilges.
  • Skjenketiden er: mandag- torsdag mellom kl. 11.00 til kl. 16.00. fredag- lørdag settes skjenketiden mellom kl. 11.00 og kl. 18.00. Søndag og helligdager stengt.
  • Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til alkohollovens bestemmelser.
  • Som forutsetning for bevillingen gjelder at Røros Delikatesser tilrettelegger lokalene slik at de tilfredsstiller kravet om adskilt lokale for salg og skjenking. Det kreves i dette tilfellet at glassvegg som deler arealet i to settes opp som omsøkt.
  • Som forutsetning for bevillingen gjelder også at bevillingsgebyret innbetales årlig med bakgrunn i omsetning av alkoholholdig drikk.
  • Bevillingen gjelder fra dato for avlagt kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for skjenkebevilling for leder og stedfortreder er godkjent og dokumentert, og frem til 30.9.2020.