Reagerer på dyr regnskapsavdeling

Anne Grethe Beck Andersen. Foto: Tore Østby

Sammenslåing av regnskapsavdelingene i Os, Holtålen og Røros, har så langt vært et kostbart prosjekt for Røros kommune. Dette skyldes både ekstra kostnader knyttet til omorganiseringen og en for Røros uheldig fordeling av kostnadene mellom kommunene.

Anne Grethe Beck Andersen (Ap) har vært skeptisk til å flytte ut kommunale kontorer til nabokommunene. Hun mener flyttingen av regnskapsavdelingen til Holtålen ikke var godt nok forberedt.