Råteskader på gjerde

Foto: Tove Østby

Røros kommune river deler av gjerde ved Nilsenhjørnet. Årsaken til rivingen er omfattende råteskader, og med hensyn til sikkerhet for publikum og omgivelser rives deler av gjerde. Det er foreløpig uavklart når istandsetting av gjerde påbegynnes.

Foto: Tove Østby