Protesterer mot avlysning

Mona Waldahl Slettum. Foto: Tove Østby

Høyre`s Mona Waldahl Slettum protesterer mot at kommunestyremøte i januar blir avlyst. Mona synes det er særdeles synd at Kommunestyremøtet i januar utgår.

– Det er høy aktivitet innenfor flere områder i Røros Kommune og da hadde det vært fint å kunne bruke Kommunestyremøter uten fastsatt agenda til gjennomgang/informasjon av saker det jobbes med . Det kan være status  på planverk , Kommunereform mm. Fristen for interpellasjoner er vel heller ikke ute enda. Informasjon til innbyggerne våre kan ikke undervurderes, sier Mona Waldahl Slettum.

Ordfører og Rådmann begrunner avlysningen av kommunestyremøte i januar med at det er veldig få saker til kommunestyre i januar. Sakene som ligger til behandling har heller ikke frister som gjør at de må opp i kommunestyret i januar. Det første kommunestyremøtet i 2017 blir den 16.02.2017.